Crown 康橋國際學校各校區106 (2) 學年度學生學年假期暨行事曆
發表單位:資訊組 於 2017/12/19

  各校區 106 (2) 學年度行事曆已公告於各學部網頁行事曆專區。為響應環保,歡迎多加利用網頁版行事曆。

----------------------------------------------------------------------------

秀岡校區國際部 106 (2) 學年度行事曆下載

秀岡校區中學部 106 (2) 學年度行事曆下載

青山校區小學部 106 (2) 學年度行事曆下載

新竹校區中學部 106 (2) 學年度行事曆下載

新竹校區小學部 106 (2) 學年度行事曆下載